Search

KVKK Aydınlatma Metni/ Gizlilik politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

En son Şubat 2022’de değiştirildi.

İşbu Veri Gizliliği Metni, Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 İç Kapı No:3 Beşiktaş / İstanbul, Türkiye adresindeki Swarovski Kristal Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verilerin derlemesi ve sonrasında Swarokwski Group’un diğer şirketleri ve iştirakleri tarfından işleme süreçlerini açıklamaktadır. (birlikte SWAROVSKI, Our, We).Bu bildirim kapsamındaki tüm faaliyetler, Türk kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yorumlanıp uygulanacaktır. „Kişisel veriler“ terimi, kimliği belirlenmiş veya tespit edilebilir bir şahsa ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

İşbu Veri Aydınlatma Metninde:

a) Bölüm I’de, SWAROVSKI’nin kişisel verileri işlemesi genel hatlarıyla ele alınmaktadır;

b) Bölüm II’de, belirli uygulamala (örneğin elektronik mağaza, haber bülteni ve banner reklamları) için belirli hükümler yer almaktadır, ve

c) Bölüm III’de SWAROVSKI müşteri programlarının özel hükümleri yer almaktadır (örneğin. Swarovski Club, vs.)

Diğer kişilerin, örneğin, bir hediye alıcısının verilerini SWAROVSKI’ye vermeniz halinde, sadece yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca buna izin verilmeniz ve yalnızca diğer kişinin kişisel verilerini veri gizliliği Metnimiz uyarınca, şahsın kişisel verilerini işlemek amacıyla SWAROVSKI’ye vermenizi kabul etmesi halinde bu verileri SWAROVSKI’ye vermelisiniz.

I. GENEL HÜKÜMLER

1. VERİ SORUMLUSU, VERİ KORUMA GÖREVLİSİ

SWAROVSKI’nin Türkiye’de her bir web sitesinin (elektronik mağazalar ve özel tekliflere ilişkin mini web siteleri de dahildir), sosyal medyadaki her bir varlığını, multimedya portallarının, chatbot uygulamalarının ve her bir uygulamasının (her biri WEB SİTESİ), kişisel verilerin Türkiye’de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) (veya yürürlükteki veri koruma kanunlarına göre benzer hükümlere) göre derlenmesiyle ilgili olarak SWAROVSKI bünyesinde bir veri sorumlusu bulunmaktadır. Web Sitesinde (matbu metne, Kullanım Şartlarına vs.ye göre) veya ilerideki Bölüm II’de aksi bir düzenleme olmadıkça, Swarovski Kristal Ltd. Şti., kişisel verileri işlenmeleri için Türkiye’deki üçüncü şahıslara veya- açık rıcanız ile işlemek için Avrupa Birliğindeki Swarovski Group’un diğer şirketleri Lihteştayn veya İsviçre‘ye (i.e. Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein) aktaran www.swarovski.com.tr elektronik mağazalarının veri sorumlusudur.

Swarovski Kristal Ltd. Şirketi SWAROVSKI’nin diğer iletişim araçlarıyla (örneğin e-posta, mektup, telefon, şahsen) iletişimde bulunması, veri sorumlusu sıfatıyla hareket edecektir.

Swarovski Kristal Ltd. Şirketi‘nin kişisel verileri, alıcı şirketin veya iştirakinin belirli amaçları doğrultusunda başka bir SWAROWSKİ şirketi veya iştirakine açıklaması halinde, söz konusu diğer şirketveya iştirak işleyici olacaktır. SWAROVSKI’nin ilgili şirketlerinin ve iştiraklerinin bir listesi, zaman zaman güncellenen olan EK 1’de yer almaktadır.

SWAROVSKI’YLE İLETİŞİME GEÇMEK

Haber bülteni aboneliği, veri erişimi veya verilerin silinmesi konularındaki herhangi bir hakkınızı kullanmak istemeniz halinde, https://www.swarovski.com.tr/support adresi üzerinden derhal bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Sorularınızı yanıtlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız.

Gizlilik politikamız veya kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki sorularınızı veya endişelerinizi, musteri_hizmetleri@swarovski.com.tr adresinden Grup Veri Gizlililiği Ekibine iletebilirsiniz.

Türkiye’de mukim tüm SWAROVSKI şirketlerinin ve iştiraklerinin temsilcisi, Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 İç Kapı No:3 Beşiktaş / İstanbul, Türkiye adresindeki Swarovski Kristal Ticaret Limited Şirketidir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

SWAROVSKI, aşağıdaki şahısların kişisel verilerini derlemekte ve işlemektedir:

 • SWAROVSKI’nin kayıtlı Web Sİtelerİ‘NİN kullanıcıları;

 • Bir SWAROVSKI web SİTESİ‘NE kayıtlı kullanıcılar (örneğin, kullanıcı hesabı açan bir kullanıcı)

 • SWAROVSKI hizmetlerini ve ürünlerini satın alan ve kabul eden/bunlardan yararlanan bireyler;

 • SWAROVSKI haber bültenlerinin alıcıları;

 • SWAROVSKI tarafından yapılan araştırma kampanyalarına ve görüş anketlerine iştirak eden katılımcılar;

 • SWAROVSKI’nin düzenlediği kurslara, seminerlere ve diğer eğitimlere iştirak eden katılımcılar;

 • SWAROVSKI mağazalarında ve diğer mahallerde sağlanan WIFI hizmetinin kullanıcıları;

 • SWAROVSKI’nin müşteri bağlılık programlarının (MÜŞTERİ PROGRAMI) kayıtlı katılımcıları veya bu programları satın alan veya kullanan bireyler (hep birlikte MÜŞTERİLER);

 • Cookie Banner’ları kabul eden Web Sites, ziyaretçileri

Müşterilerin kişisel verileri, genellikle Web Sitesinin kullanımı sırasında, SWAROVSKI mağazalarında veya etkinlikleri esnasında veya e-posta, telefon gibi doğrudan iletişim vasıtasıyla veya başka herhangi bir şekilde doğrudan SWAROVSKI tarafından derlenmektedir. Kişisel veriler, üçüncü şahıs veri işlemecileri (örneğin SWAROVSKI’nin Ortakları (bu terim ileride tanımlanmıştır ve toptan satıcılar, bayiler, perakendeci satıcılar, tedarikçiler ile müşteri hizmetleri sağlayıcıları gibi diğer iş ortakları da dahildir) aracılığıyla dolaylı olarak da derlenebilir.

SWAROVSKI, satın alımda bulunan Müşterinin bu satın alımdan faydalanan kişiyle iletişime geçmek istemediği veya satın alımın üçüncü bir şahsın tavsiyesi (örneğin Müşterinin dostlarının veya ailesinin tavsiyesi) üzerine (bir hediye olarak) farklı bir şahsa sevk edildiğinde verileri derlediği gibi üçüncü şahıs veri kaynaklarından (örneğin sosyal medya) ek bilgilerin edinilmesi suretiyle de veri toplayabilir.

SWAROVSKI, özellikle aşağıdaki veri kategorilerini işlemektedir:

 • Ad soyad, kızlık soyadı, adres, ikamet yeri, telefon numarası, e-posta adresi, yaş, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, akrabalar, acil durumlarda kullanılacak iletişim bilgileri, fotoğraflar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kayıyla kişisel veriler ve iletişim bilgileri;

 • (Diğer kanunlar ve yönetmelikler uyarınca gereken) ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri ve satın alım bilgileri, faturalama ve sevkiyat adresi, sipariş edilen ve satın alınan ürünler ve hizmetler, ürünlere ve hizmetlere ilişkin bilgiler, sorgular ve şikayetler veya garanti talepleriyle veya satış sonrası hizmetlerle ilgili olarak imzalanan sözleşmeler, onarım işlemleri, müşteri hizmetleri ve servisleri, iptaller ve uyuşmazlıklar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere siparişlerle ve satın alımlarla ilgili veriler;

 • Haber bülteni ve diğer iletişim kanalları, açılan ve kapatılan abonelikler, (müşteri sadakat programının bir parçası olmadıkları ölçüde) etkinliklere ve özel aktivitelere davet ve katılım, kişisel tercihler ve ilgi alanları ile müşteri segmentasyonu bilgileri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün ve hizmetlerin pazarlanmasıyla ilgili veriler;

 • IP adresi ve diğer kullanıcı kimlik tespit bilgileri (örneğin sosyal medyadaki kullanıcı adı, akıllı telefonların veya bilgisayarların MAC adresi veya çerezler), Web Sitesinin ziyaret edildiği saatler ve tarihler, ziyaret edilen siteler ve içerikleri ve yönlendirmede bulunan web siteleri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesinin kullanımına ilişkin veriler;

 • SWAROVSKI ile yürütülen iletişimde, yazışmalarda ve haberleşmede (bu iletişimlerin kayda alınması da dahil)) tercih edilen araçlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla iletişimle ilgili veriler;

 • Üyelik numaraları, (şifreler de dahil) erişim kodları, tercih edilen dil, hediye çeki numarası, üyelik tarihi ve süresi, Müşterinin veya potansiyel üçüncü şahsın ödeme bilgileri, hediyenin alınmasıyla ilgili bilgiler, Web sitesinin kaç kez ziyaret edildiği, satın alma geçmişi, kazanılan ürünler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla müşteri programıyla bağlantılı olarak derlenen tüm veriler (Müşterinin kişisel verilerini kaydetmesi gereken ve bu nedenle de SWAROVSKI ile sözleşme imzalamak zorunda olduğu tüm Web Sitesi hesapları, faaliyetleri ve etkinlikleri, geleneksel müşteri sadataki programları haricinde, işbu politikanın amaçları bakımından müşteri programı olarak kabul edilecektir) (hepsi birlikte “MÜŞTERİ VERİLERİ”);

Bunların yanı sıra, SWAROVSKI aşağıdaki verileri de derlemektedir:

 • SWAROVSKI web sitesine kayıt olmayan fakat örneğin sosyal medyaya ilişkin kişisel veriler teşkil edecek şekilde Web Sitesini kullananların (ziyaretçiler) verileri (Ziyaretçi Verileri); Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Müşteriden derlenen verilerne ilişkin işbu aydınlatma metni hükümleri, SWAROVSKI’nin genellikle Ziyaretçinin kimliğini tespit edemediği durumlarda dahi gereken şekilde uygulanacaktır;

 • SWAROVSKI’nin toptan satıcıları, bayileri, perakendecileri, tedarikçileri ve diğer iş ortaklarının çalışanları ile bunların ad ve namına hareket eden diğer kişilere ilişkin bilgiler (bundan böyle bu gerçek kişiler, İŞ ORTAKLARI, verileri ise İŞ ORTAĞI VERİLERİ olarak anılacaktır); bunların arasında sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla iletişim bilgileri, görevleriyle ilgili bilgiler, bu kişilerle önceden iletişimde olan kişilerin bilgileri, pazarlama faaliyetlerine (örneğin haber bültenlerinin alınması) ilişkin veriler, ticari işlemlere ilişkin veriler, teklifler, ihaleler, koşullar ve sözleşmeler, bireylerin mesleki veya diğer türlü ilgi alanlarına ilişkin bilgiler;

Ticari ilişkileri bağlamında MÜŞTERİLERİN, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinin tesis edilip yürütülmesi ve sözleşme çerçevesindeki veya kanunlar uyarınca gereken ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken MÜŞTERİ VERİLERİNİ de iletmesi gerekmektedir. Bu veriler olmaksızın SWAROVSKI’nin, genel itibariyle. Müşteriyle sözleşme akdetmesi veya imzalaması mümkün olmayacaktır. Bu hüküm, SWAROVSKI’nin toptancılarıyla, bayileriyle, perakendecileriyle, tedarikçileriyle ve iş ortaklarıyla ilgili ticari ilişkilerinin söz konusu olduğu ölçüde İŞ ORTAĞI VERİLERİ için de benzer yekilde uygulanacaktır; prensipte sözleşmeler, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin bilgileri olmaksızın akdedilemez ve işlenemez. Web Sitesine her türlü erişim kayda alındığı için, bağlantı verileri de (örneğin IP adresi) her daim kayda alınacaktır; bu kayıt işlemi, kullanım sırasında kendiliğinden yapılmaktadır ve münferit Ziyaretçiler, Müşteriler veya İş Ortakları için devre dışı bırakılamaz.

3. VERİ İŞLEMENİN AMACI VE YASAL DAYANAK

3.1. Veri işlemenin amacı

Yürürlükteki kanunlara uygun olarak, SWAROVSKI, aşağıdakiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla MÜŞTERİ VERİLERİNİ yasal olan tüm AMAÇLARLA işleyebilir:

 • Teklif edilen hizmetlerle, sözleşmelerin akdiyle (örneğin satın alımlar), sözleşmelerin imzalanmasıyla (örneğin satın alım sözleşmeleri ve müşteri programlarına ve etkinliklerine katılımla ilgili sözleşmeler), müşteri ilişkilerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesiyle, iletişimle, müşteri hizmeti ve desteğiyle, tanıtımlarla, reklamla ve pazarlama faaliyetleriyle (promosyon malzemelerinin postaya verilmesi ve haber bültenleri de dahildir) ilgili amaçlar;

 • Web sitesinin kullanıcılarının ve MÜŞTERİLERİN iştirak ettiği diğer faaliyetlerin yönetimiyle, Web Sitesinin işler durumda tutulması ve geliştirilmesiyle (kimliğin tespit edildiği verileri veya diğer kişisel verileri gereken fonksiyonların sağlanması da dahildir), ek IT sistemleriyle ve kimlik doğrulama sistemleriyle ilgili amaçlar;

 • MÜŞTERİLERİN, çalışanların ve diğer bireylerin korunması, SWAROVSKI’ye sağlanan verilerin, sırların ve varlıkların korunması, SWAROVSKI’nin emniyetinin, sistemlerinin ve tesislerinin korunması;

 • SWAROVSKI’nin kurum-içi kuralları da dahil olmak üzere yasal ve yönetmeliksel düzenlemele riayet edilmesi, kanuni haklar ile talep haklarının kullanılması ve uygulanması, yasal talepler, davalar, şikayetlere karşı müdafaa yapılması, suiistimal edici davranışlarla mücadele edilmesi, yasal soruşturma ve işlemlere iştirak edilmesi ve kamu makamlarının sorgu ve taleplerine cevap verilmesi;

 • İşletme birimleri, şirketler veya şirket birimleri arasındaki satın alma veya satış işlemleri, diğer kurumsal işlemler ve bunlarla bağlantılı olarak Müşteri Verilerinin devri; ve

 • Veri işlemenin zorunluluğunun verilerin derlenmesi sırasında gösterildiği veya ilgili durumlara bakıldığında bariz olan diğer yasal amaçlar (hepsi birlikte MÜŞTERİ VERİLERİNİN İŞLENMESİNİN AMACI).

3.2. Veri işlemenin YASAL DAYANAĞI

SWAROVSKI, Müşteri Verilerini, aşağıdaki Yasal Dayanaklara istinaden ve Müşteri Verilerinin İşlenmesi Amacına uygun olarak işlemektedir:

 • Sözleşmelerin ifası;

 • SWAROVSKI’nin yasal yükümlülüklerine riayet;

 • Müşterinin rızasının alınması (sadece veri işlemenin, belirli bir sorgulamaya esasen yapıldığı ve herhangi bir zamanda geri çekilebileceği durumlar; örneğin, Müşterinin kayıt yaptırdığı haber bültenlerinin alınması;

 • Aşağıdakiler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SWAROVSKI’nin meşru menfaatleri:

  • Doğrudan sözleşme ortağı olmayan bireylerle bağlantılı olanlar da (örneğin bir hediye alan bireyler) dahil olmak üzere, ürün ve hizmetlerin satın alınması ve sevkiyatı;

  • Reklam ve pazarlama faaliyetleri;

  • Etkin ve verimli müşteri desteği, sözleşmelerin işlenmesi haricinde MÜŞTERİLERLE irtibatın ve diğer türlü iletişimin sürdürülmesi;

  • MÜŞTERİ davranışlarının, faaliyetlerinin, endişelerinin ve ihtiyaçlarının anlaşılması, piyasa çalışmaları;

 • Var olan ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde iyileştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi;

 • Müşterilerin, çalışanların ve diğer bireylerin etkin ve verimli şekilde korunması, SWAROVSKI’ye verilen veya ait olan verilerin, sırların veya varlıkların korunması, SWAROVSKI sistemlerinin ve tesislerinin korunması ve emniyeti,

 • Web Sitelerinin ve diğer IT sistemlerinin güvenli, verimli ve etkin bir şekilde işletilmesi ve başarıyla daha da geliştirilmesi de dahil olmak üzere ticari faaliyetlerin sürdürülmesi, verimli, güvenli ve etkin bir organizasyonun kurulması;

 • Makul kurumsal yönetişim ve geliştirme;

 • İşletme birimlerinin, şirketlerin ve şirketlerin bölümlerinin başarılı bir şekilde satışı veya iktisap edilmesi; diğer kurumsal işlemler;

 • SWAROVSKI’nin dahili kurallarına ve diğer yasal ve hukuki yönetmeliklere riayet;

 • Hileli işlemlerin, suçların ve kanun ihlallerinin önlenmesiyle ilgili endişeler, bu tür suçlarla ve diğer türlü uygunsuz işlemlerle ilgili soruşturmalar, SWAROVSKI aleyhine yapılan taleplerin ve açılan davaların halledilmesi, yasal işlemlerde ve kamu makamlarıyla veya yasal işlemlere karşı takibatta, hakların kullanılmasında ve müdafaa yapılmasında işbirliği gösterilmesi;

Yürürlükte olan veri koruma kanunlarına uygun olarak, SWAROVSKI, WEB SİTESİNİN işler durumda tutulması, geliştirilmesi (kimlik tespitine yarayan veriler veya diğer şahsi verileri gerektiren fonksiyonların sağlanması da dahildir), WEB SİTESİNİN kullanımına ilişkin istatistiksel analizler, suiistimal edici davranışlarla mücadele, yasal soruşturmalarla veya işlemlerle ilgili amaçlar ve kamu makamlarının sorgularına cevap verilmesi amacıyla Ziyaretçi Verilerini işleyebilir. ZİYARETÇİ VERİLERİ, yukarıdaki MÜŞTERİ VERİLER için belirlenen ilkelere uygun olarak işlenecektir.

SWAROVSKI yalnızca KVKK'nın 5/2 Maddesi uyarınca (i) yasalarda açıkça öngörüldüğü, (ii) bedensel engeli nedeniyle iznini açıklayamayan veya izni hukuken geçerli sayılmayan kişinin kendisinin veya başka herhangi bir kişinin yaşamının veya bedensel bütünlüğünün korunması için gerekli olduğu, (iii) sözleşmenin tesis edilmesi veya ifasıyla doğrudan ilgili olması koşuluyla, bir sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olduğu, (iv) veri sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olduğu, (v) kişisel verilerin, veri sahibinin kendisi tarafından kamuya açıklanmış olduğu, (vi) veri işlemenin herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olduğu, (vii) verilerin işlenmesinin, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmemesi koşuluyla, veri sorumlusunun sürdürmek istediği meşru menfaatler için gerekli olduğu yerlerde kişisel verileri ZİYARETÇİLERİN, ORTAKLARIN veya MÜŞTERİLERİN açık iznini aramaksızın işleyebilir.

Yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olarak, SWAROVSKI, İş Ortaklarıyla sözleşmelerin ve diğer iş ilişkilerinin tesisi ve ifası, tanıtımlar, reklamlar, pazarlama faaliyetleri, iletişim, İş Ortaklarını etkinliklere davet etmek ve iş Ortaklarına ilişkin promosyonlara katılmak, müşterek faaliyetlerin organize edilmesi, yasal ve yönetmeliksel zorunluluklara ve SWAROVSKI’nin kurum-içi kurallarına riayet, yasal hakların ve taleplerin uygulanması ve bunlara ilişkin hakların kullanılması, yasal talepler, davalar, şikayeler karşısında müdafaa yapılması, suiistimal edici davranışlarla mücadele edilmesi, yasal soruşturma ve işlemlere iştirak edilmesi ve kamu makamlarının sorgu ve taleplerine cevap verilmesi, işletme birimlerinin, şirketlerin ve şirketlerin bölümlerinin başarılı bir şekilde satışı veya iktisap edilmesi; diğer kurumsal işlemler ve İŞ ORTAĞI VERİLERİNİN ilgili devirleri amacıyla İŞ ORTAĞI VERİLERİNİ işleyebilir. İş Ortağı Verİlerİ, yukarıda Müşterİ Verİlerİ için belirlenen ilkelere uygun şekilde işlenecektir.

4.VERİLERİN AKTARILMASI VE AÇIKLANMASI

Yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olarak, SWAROVSKI, Müşteri Verilerini, Ziyaretçi Verilerini ve İş Ortağı Verilerini, Kişisel Verileri, SWAROVSKI adına Veri İşlemenin amacına uygun olarak veya kendi amaçlarıyla aşağıdaki kategorilerde yer alan üçüncü şahıslara aktarabilir (gereken durumlarda açık rızanın alınmış olması gerekmektedir):

 • Veri işleyiciler de dahil olmak üzere (SWAROVSKI bünyesinde olan veya harici) hizmet sağlayıcıları;

 • Toptan satıcılar, bayiler, perakendeciler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları;

 • SWAROVSKI müşterileri;

 • Yerel, ulusal ve yabancı makamlar;

 • Medya- veri sahibinin açık izni alındıktan sonra,

 • WEB SİTELERİ ve SWAROVSKI sosyal medyası ziyaretçileri de dahil olmak üzere kamu- veri sahibinin açık rızası izni sonra,

 • Sanayi kurumları, kuruluşları ve diğer komteleri

 • SWAROVSKI’nin işletme birimlerini, şirketlerini veya diğer kısımlarını satın almakla ilgilenen taraflar veya satın alıcılar;

 • Olası veya fiili yasal işlemlerin diğer tarafları;

 • SWAROVSKI’nin diğer Grup şirketleri (birlikte ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI);

SWAROVSKI, Müşterİ VERİLERİNİ, Zİyaretçİ VERİLERİNİ ve İş Ortağı VERİLERİNİ, – veri sahibinin açık iznini aldıktan sonra- SWAROVSKI bünyesindeki şirketlere, SWAROVSKI’nin Grup şirketleri, iştirakleri, diğer ofisler ve temsilciler tarafından temsil edildiği tüm ülkeler (zaman zaman güncellenen EK 2’ye bakınız) ile SWAROVSKI hizmet sağlayıcılarının verilerini işledikleri ülkeler de (zaman zaman güncellenen EK 2’ye bakınız) dahil olmak üzere dünyanın her köşesindeki ülkelere ve üçüncü şahıslara aktarabilir. Verilerinin yeterli düzeyde korumayı garanti etmeyen ülkelere ifşa edilmesi halinde SWAROVSKI, yeterli bağlayıcı kurumsal kuralları uygulamaya koymak (örneğin KVKK Standart klozları esasından) veya sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için, alınan bir rıza uyarınca veya yasal taleplerin tespiti, buna dair hakların kullanılmasıyla bağlantılı olarak, öncelikli hale gelen kamusal menfaatler doğrultusunda veya ilgili bireylerin bütünlüğünü korumak adına aktarmak suretiyle Müşterilerin, Ziyaretçilerin veya İş Ortaklarının ifşa edilen verilerinin gereken şekilde korunmasını sağlayacaktır. Müşteri, Ziyaretçi veya İş Ortağı, sözleşmeye dayalı garantilerin bir kopyasını yukarıda belirtilen irtibat bilgilerini (birinci paragrafa bakınız) kullanarak edinebilir veya nereden edinebileceğini öğrenebilir. SWAROVSKI, yürürlükteki yasal veya gizlilik zorunluluğu gerekçeleriyle söz konusu kopyalardan gizli nitelikteki bilgileri silme veya gizleme hakkını saklı tutar.

 

5. VERİLERİN SAKLANMASI

Genel olarak, SWAROVSKI kişisel verileri, kişisel verilerin işlendiği amaçlar için veya yasal gereklilikler için gerekli olduğundan daha uzun süre saklamaz. Genel ilkeye bakılmaksızın, SWAROVSKI kişisel verileri aşağıdaki kural ve yükümlülüklere tabi olarak daha uzun süre işleyebilir:

SWAROVSKI, kişisel verileri (i) (sözleşme, kanun veya diğer hükümler yoluyla) saklamakla yükümlü olduğu süre byunca veya (ii) meşru ve geçerli bir menfaati olduğu sürece (örneğin, yasal taleplerde kanıt sunmak, belirli yasal veya diğer türlü şartlara uyumun belgelenmesi, kişisel olmayan analizlerde sahip olunan menfaat gibi menfaatler) saklayabilir. Yürürlükteki yasalara uygun olarak kişisel verilerin anonim hale getirilmesi veya takma ad arkasına saklanması hususlarında uygulanacak farklı kurallar saklı tutulmaktadır.

Müşteri Verileriyle ve İş Ortağı Verileriyle (işletme kayıtları ve iletişim de dahil) ilgili sözleşmelerde kural olarak SWAROVSKI, kişisel verileri, (i) her seferinde kanunlarda daha kısa veya daha uzun yasal bir saklama süresi öngörülmedikçe, (ii) saklamanın yürürlükteki yasalara esasen kanıt göstermek veya geçerli başka bir sebehle zorunlu olduğu haller haricinde veya (iii) verilerin daha önceden silinmesinin zorunlu olduğu durumlar (örneğin verilerin artık gerekli olmaması veya SWAROVSKI ‘nin ilgili verileri silmesinin gerekmesi) haricinde sözleşmeye dayalı ilişki devam ettiği sürece ve sözleşmenin feshinden sonra on yıl boyunca saklamaktadır.

Müşteri Verilerini, Ziyaretçi Verilerini veya İş Ortağı Verilerini içeren faaliyetle ilgili verilerde (örneğin protokoller, kayıtlar) kural olarak SWAROVSKI, kişisel verileri 3 ila 12 ay arasında bir süreyle saklamaktadır.

6. ÇEREZLER, GOOGLE ANALYTICS VE SOSYAL EKLENTİLER (PLUG-IN)

SWAROVSKI, Web Sitesinde çerezler kullanmaktadır. Çerezler, Web Sitesi kullanıcısının tarayıcısının tespit edilmesine yönelik olarak kaydettiği ve talep üzerine gösterdiği tanımlayıcı bir unsurun taracıya atfedilmesini sağlayan, yaygın kullanımdaki bir tekniktir. Bir taraftan, SWAROVSKI, kullanıcı Web Sitesini kapadığında kendiliğinden silinen ve kullanıcı Web Sitesinde gezinirken sunucunun kullanıcıyla sağlıklı bir bağlantı kurmasını mümkün kılan (ve örneğin bu sayede alışveriş sepetindeki ürünlerin kaybolmamasını sağlayan) oturum çerezlerini kullanmaktadır. Diğer taraftan, SWAROVSKI, sadece Web Siteye göre tanımlanmış belirli bir süre sonra silinen kalıcı çerezleri de kullanmaktadır. Kalıcı çerezler, pek çok oturum için belirli ayarların (örneğin dil) kaydedilmesini veya otomatik olarak oturum açılmasını mümkün kılar. Kullanıcı, kalıcı çerezlerin uygulanmasına Web Sitesini ve ilgili fonksiyonlarını (örneğin dil ayarları ve otomatik oturum açma) kullanmak suretiyle rıza göstermiş olmaktadır. Kullanıcı, tarayıcısındaki çerezlerin uygulanmasını engelleyebilir veya çerezleri silebilir; fakat bu durumda bu aktivite Web Sitesinin kullanımını zedeleyecektir.

Yürürlükteki kanunlara uygun olarak, SWAROVSKI, haber bültenlerine ve diğer pazarlama e-postalarına alıcının e-postayı açıp açmadığını veya e-postada yer alan resimleri cihazına indirip indirmediğini tespit etmesini mümkün kılan kodlama tesis edebilir. Bununla birlikte, alıcı, e-posta uygulamasında bu uygulamayı bloke edebilir. Her halükarda, alıcı, haber bültenlerini veya pazarlamayla ilgili diğer e-postaları almak suretiyle işbu teknolojinin uygulanmasına rıza göstermektedir.

SWAROVSKI’nin Web Sitesinde üçüncü şahısların reklamlarını (örneğin banner) paylaşması veya kendi reklamını üçüncü bir tarafın web sitesinde yayınlaması halinde, bu tür reklamların kullanımında uzmanlaşan şirketlerden gelen çerezler kullanılabilir, SWAROVSKI, kişisel verileri bu şirketlere açıklamayacaktır; yani, söz konusu şirketler, sadece kullanıcıları tanımak adına Web Sitesinin kullanıcılarının cihazlarına kalıcı bir çerez yerleştireceklerdir ve bunu da sadece SWAROVSKI’nin yararına olacak şekilde yapacaklardır. Bu sayede SWAROVSKI, harici üçüncü şahıs web sitelerine hedefli reklamlar (örneğin elektronik mağazada bireylerin ilgilendiklerini gösterdikleri ürünlerle bağlantılı olanlar) imkanına sahip olacaktır. SWAROVSKI, kişisel verileri, harici web sitelerin operatörlerine açıklamayacaktır.

SWAROVSKI, Web Sitesinde Google Analytics veya benzeri servisler kullanabilir. Bu uygulamalar, üçüncü şahıs uygulamaları olup SWAROVSKI’nin Web Sitesinin ne ölçüde kullanıldığını ölçmesine ve analiz etmesine yardımcı olmaktadır. Bu servislerin sağlayıcısı, dünyada herhangi bir ülkede bulunabilir (Google Inc.‘in işlettiği Google Analytics söz konusu olduğunda bu ülke, ABD’dir. www.google.com). Hizmet sağlayıcı, bu uygulamalar için daimi çerezler kullanmaktadır. SWAROVSKI, kişisel verileri hizmet sağlayıcıya açıklamayacaktır (hizmet sağlayıcı herhangi bir IP adresini kayda almayacaktır). Bununla birlikte hizmet sağlayıcı, Web Sitesinin kullanıcı tarafından kullanımını izleyebilir ve bu verileri kendisinin izlediği ve kullanıvcının ziyaret ettiği diğer web sitelerden gelen verilerle bir araya getirerek. Bu verileri kendi lehine olacak şekilde (örneğin reklamların kontrolü) kullanabilir. Hizmet sağlayıcı, kendisinde kayıtlı olan kullanıcının kimliğini bilmektedir. Bu durumda, kişisel verilerin işlenmesi, hizmet sağlayıcının sorumluluğunda olacaktır ve veriler, verilerin korunması ve gizlilik kanunlarına göre, aynı zamanda hizmet sağlayıcının veri koruma politikalarına (Google için lütfen  policies.google.com/privacy linkine bakınız) göre işlenecektir. Hizmet sağlayıcı, Web Sitesinin kullanımına ilişkin verileri SWAROVSKI’ye verecektir.

Buna ilaveten, SWAROVSKI, Web Sitesinde Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest veya Instagram gibi sosyal medya ağlarından gelen eklentileri (plug-in) kullanabilir. Web Sitesinin varsayılan değer ayarında eklentiler aktif değildir; kullanıcı istediği zaman bunları aktif hale getirmeyi tercih edebilir. Kullanıcının bu şekilde hareket etmesi halinde, sosyal medya sağlayıcıları, kullanıcının Web Sitesini ziyareti sırasında kullanıcıyla doğrudan bir bağlantı kurabilmektedir; bu durumda sağlayıcı, kullanıcının ziyaretinden haberdar olmakta ve ilgili bilgileri analiz edebilmektedir. Kişisel verilerin sonrasında işlenmesi, veri koruma ve gizlilik kanunları ile sosyal medya sağlayacısının kendi web sitesinde yayınladığı veri koruma politikaları (örneğin www.facebook.com/;www.twitter.com/;www.youtube.com/;www.google.com/;www.pinterest.com/;www.instagram.com/) uyarınca sosyal medya sağlayacısının sorumluluğu altındadır.

7. MÜŞTERİ, ZİYARETÇİ VE İŞ ORTAĞININ HAKLARI

Her türlü Müşteri, Ziyaretçi ve İş Ortağı da dahil olmak üzere etkilenen her türlü birey, kendisi hakkında aşağıdakileri talep etme hakkına sahip olacaktır:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) Kişisel verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep etme;

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu verilerin bu amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

c) Kişisel verilerin yurtiçinde veya dışında aktarıldığı üçüncü şahısları bilme;

d) Varsa eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesini talep etme;

e) KVKK’nın 7. Maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya imhasını talep etme;

f) (d) ve (e) paragrafları uyarınca gerçekleştirilen işlemlerin kişisel verilerinin aktarılmışs olduğu üçüncü şahıslara bildirilmesini talep etme;

g) Sadece otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen verilerinin analiz edilmesi neticesinde aleyhine çıkabilecek olumsuz sonuçlara itiraz etme;

h) Kişisel verilerinin yasal olmayan şekilde işlenmesinden ortaya çıkabilecek zarar ziyanın tazminini talep etme

SWAROVSKI, etkilenen bireyin haklarını yürürlükteki kanunlara olarak kısıtlama, yani, kapsamlı bilgiler açıklamama veya verileri silmeme hakkını saklı tutar.

SWAROVSKI’nin etkilenen bir bireyle ilgili olarak birey üzerinde yasal sonuçlar doğurması veya benzer bir şekilde ciddi ölçüde etkilemesi muhtemel otomatik bir karar alması halinde, etkilenen birey, yürürlükteki kanunlara uygun olarak, SWAROVSKI’nin veri sorumlusu ile iletişime geçme, kararın yeniden değerlendirilmesini veya sorumlunun önceki değerlendirmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, etkilenen kişi, otomatik olarak sunulan belinli hizmetleri artık kullanamayacaktır. İlgili kişi, bu durumdan ileride veya ayrıca haberdar edilecektir.

Etkilenen bu tür gerçek kişiler, yetkili veri koruma makamı nezdinde şikayette bulunabilir; durumda, SWAROVSKI’nin Türkiye’deki veri sorumlusu bakımından, bu yetkili kurum Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumudur.

8. VERİ AYDINLATMA METNİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

SWAROVSKI, işbu Veri Aydınlatma Metnini önceden bildirimde veya duyuruda bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. SWAROVSKI Web Sitesinde yayınlanan en son versiyon, geçerli versiyon olacaktır. Veri Aydınlatma metninin Müşteriler ve İş Ortakları ile yapılan bir sözleşmenin parçası olması halinde, SWAROVSKI, güncellemeleri veya değişiklikleri kendilerine bir e-postayla veya uygun bir başka şekilde bildirebilir. İlgili bildirime 30 gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde değişikliklerin kabul edildiği varsayılacaktır. İtiraz edilmesi halinde SWAROVSKI, işbu Sözleşmeyi istisnai olarak ve derhal geçerli olacak şekilde feshetmekte serbest olacaktır.

II. ÖZEL HÜKÜMLER

Aşağıdaki hükümler, SWAROVSKI’nin belirli faaliyetleri için 1. Bölümdeki genel hükümlere ek mahiyetindedir. Herhangi bir çatışma durumunda aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır.

1. ELEKTRONİK MAĞAZALAR

SWAROVSKI elektronik mağazaları, satın alım sözleşmeleri imzalayıp imzalamamaya otomatik olarak karar verebilir. Bununla birlikte, SWAROVSKI, bunu otomatik bireysel bir karar olarak değerlendirmemektedir. MüşterİNİN bu şekilde otomatik bir sözleşme imzalamak istememesi halinde, ürün ve hizmetleri SWAROVSKI’nin fiziki mağazalarından satın almak opsiyonuna sahiptir.

2. TOPTAN SATIŞÇILAR, PERAKENDECİLER, BAYİLER, MÜŞTERİ HİZMETLERİ, TEDARİKÇİLER VB. DE DAHİL OLMAK ÜZERE İŞ ORTAKLARI

Daha önce de belirtildiği üzere, MÜŞTERİ VERİLERİ. İŞ ORTAĞI VERİLERİ ve ZİYARETÇİ VERİLERİ, SWAROVSKI tarafından doğrudan derlendiği gibi dolaylı olarak da (örneğin SWAROVSKI’nin SWAROVSKI İş Ortaklarından veri işleyici olarak hareket etmelerini talep ettiği durumlarda) derlenebilir. Bu gibi durumlarda,. SWAROVSKI’nin İŞ ORTAKLARI, kişisel verileri SWAROVSKI adına ve SWAROVSKI’nin talimatları uyarınca işleyecektir ve Müşterilerimizin, İş Ortaklarımızın ve Ziyaretçilerimizin haklarının korunmasını, kişisel verilerinin yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun olarak işlenmesini ve güvence altına alınmasını sağlamak adına görevlerinin hüküm ve koşullarını düzenleme altına alan spesifik işleme sözleşmelerine riayet etmekle bağlı olacaklardır.

3. HABER BÜLTENİ VE BANNER REKLAMLARI

SWAROVSKI, izin vermiş olan Müşterİlere ve İş Ortaklarına, ürünleriyle ve hizmetleriyle bağlantılı olarak haber bültenleri veya diğer ticari iletişim materyalleri gönderebilir. Yürürlükteki kanunlara uygun olarak SWAROVSKI, mevcut müşterilerine ve iş ortaklarına bunları gönderme hakkını saklı tutmaktadır. Bununla birlikte, müşteriler ve iş ortakları, bu tür haber bültenlerinin veya diğer ticari iletişim materyallerinin kendilerine gönderilmesini ilgili Web Sitesinden hesaplarına bağlanarak veya her postada yer alan linki ziyaret ederek herhangi bir zamanda itiraz edebilirler. Bununla birlikte bir e-bültenin sonlandırılması, diğer e-bültenlerinin de sonlandırılacağı manasına gelmemektedir. SWAROVSKI, Web Sitesi ziyaretleri sırasında kişiselleştirilmiş reklamlar verme hakkını saklı tutar. Müşteriye gösterilen bu banner reklamları Müşterinin daha önceden bakmış olduğu ve Web Sitesinde sunulan ürünlerden ibarettir. Reklam, çerezler vasıtasıyla SWAROVSKI tarafından üretilmektedir (bakınız yukarıdaki Bölüm I. paragraf 6).

 4. ÖDÜLLÜ REKLAM KAMPANYALARI VE DİĞER PROMOSYONEL FAALİYETLER

Aşağıdaki hükümler, müşterilere yönelik ödüllü reklam kampanyaları ve diğer promosyonel faaliyetlerle ilgili olarak SWAROVSKI’nin verileri işleme sürecini düzenlemektedir.

Ödüllü reklam kampanyaları ve diğer promosyonel faaliyetlerle ilgili veriler, (i) ilgili yerel Swarovski şirketinin ödüllü yarışmaya sponsorluk eden, tanıtan ve organize eden veri sorumlusu. SWAROVSKI’nin diğer şirketleri ve iştirakleri, derlenen kişisel verileri yukarıdaki 1. Bölüm, 3. Paragraf hükümlerine uygun olarak kendi amaçları için de kullanabilir.

Ödüllü reklam kampanyaları ve diğer promosyonel faaliyetlerle ilgili olarak, SWAROVSKI, katılımcıların kişisel verilerini, yukarıdaki Bölüm I Paragraf 2 hükmü altında listelenen amaçlar, özellikle de yürürlükteki kanunlara uygun olarak işlemektedir:

 • Yarışmayı gerçekleştirmek;

 • Yarışmayı kazananlarla iletişime geçmek,

 • Kazananların iletişim bilgilerini yayınlamak,

 • İlgili yasal gerekliliklerle uyum

 • Kazananları sosyal medyada tanıtmak, ve

 • Pazarlama ve tanıtımla ilgili diğer faaliyetler

Ödüllü reklam kampanyaları ve diğer promosyonel faaliyetlerle ilgili daha ayrıntımı bilgi, zaman zaman organize edilecek her bir ödüllü reklam kampanyasının ve promosyon faaliyeti için ilan edilecek özel hüküm ve şartlarında yer alacaktır.

5. VİDEOYLA İZLEME SİSTEMİ

SWAROVSKI’nin kimi tesis ve ofisleri, videoyla izlenmektedir. Türkiye’deki Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve yürürlükteki yerel diğer veri koruma kanunlarına (hepsi birlikte “Veri Koruma Kanunları”) göre kişisel verilerin derlenmesiyle ilgili olarak video kamera görüntülerinin kayıtları üzerinden derlenen kişisel verilerin veri sorumlusu, SWAROVSKI tesislerinde belirtilen SWAROVSKI kuruluşudur. Kişisel verilerin işlenmesi, SWAROVSKI’nin meşru menfaatleri bakımından gereklidir; bu meşru menfaat, tesislerin güvenliğinin sağlanması ve SWAROVSKI mülklerinin korunmasıdır. Kişisel veriler, SWAROVSKI tarafından profil çıkarma da dahil olmak üzere otomatik kararlar almak amacıyla kullanılmayacaktır. Genel olarak, SWAROVSKI, kişisel verileri işlendikleri amaçlar için gerekli olandan daha uzun süreyle saklamamaktadır. Kayıtlar, yasal talep ve iddiaların konusu olabilecek olayları içermedikçe, kısa bir süre sonra silinmekte ve üzerine başka kayıt alınmaktadır. Böyle bir durumda, kişisel veriler, herhangi bir talebin zaman aşımı süresi boyunca işlenmektedir. Veri koruma kanunlarına uygun olarak, SWAROVSKI, kişisel verileri aşağıdaki kategorilerde yer alan üçüncü şahıslara aktarabilir. Bu şahıslar, söz konusu verileri, SWAROVSKI adına veya kendi amaçları bakımından veri işleme amaçlarına uygun olarak işleyecektir: Veri işleyiciler de dahil olmak üzere hizmet sağlayıcılar, yerel, ulusal ve yabancı makamlar; başlatılmış veya başlatılması muhtemel yasal işlemlerin diğer tarafları, diğer SWAROVSKI grup şirketleri.

Verilerin, yeterli düzeyde koruma garantisi vermeyen ülkelerde açıklanacak olması halinde, sözleşmeye dayalı uygun güvenceleri (örneğin KVKK standart hükümleri esasından) ve bağlayıcı kurumsal kuralları uygulamaya koymak, verileri rıza uyarınca veya, sözleşmenin imzalanması veya ifası, yasal hak ve taleplerin tespiti, kullanımı veya uygulanması için, üstün konumdaki kamusal hakları uyarınca veya bu kişilerin bütünlüğünü korumak amacıylma aktarmak suretiyle yeterli korumayı sağlayacaktır. Etkilmenen herhangi bir şahıs, kendileriyle ilgili verilerin işlenip işlenmediği konusunda SWAROVSKI’den bilgi talep edebilir. Buna ek olarak, kendilerine ait kişisel verilerin düzeltilmesini, imhasını veya kısıtlanmasını talep etme, kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme ve verilerin taşınabilirliğini sağlama haklarına da sahiptirler. Etkilenen herhangi bir şahıs, yetkili veri koruma makamı nezdinde şikayette bulunma hakkına da sahiptir. Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak veya gizlilik politikamız veya kişisel verilerinizin işlenmesi hakkındaki sorularınızı veya endişelerinizi iletmek isterseniz, musteri_hizmetleri@swarovski.com.tr adresinden Grup Veri Gizlilik Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

III. MÜŞTERİ PROGRAMLARI İÇİN ÖZEL GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Bu Bölüm III'te yer alan hükümler, Bölüm I'de yer alan SWAROVSKI müşteri programları ile ilgili genel hükümleri belirtir.

1. SWAROVSKI CRYSTAL SOCIETY (SCS)

Verilerin SWAROVSKI tarafından Swarovski Crystal Society (SCS) müşteri sadakat programı (ülkenizde varsa) ile bağlantılı olarak işlenmesi aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır.

a. Kişisel Verilerden Sorumlu (Veri Sorumlusu)

SCS üyeliği ile bağlantılı KİŞİSEL VERİLER, tek veri sorumlusu olarak Swarovski Kristal Ltd. tarafından işlenir. SWAROVSKI'nin diğer şirketleri ve iştirakleri de toplanan KİŞİSEL VERİLERİ yukarıdaki Bölüm I, paragraf 3 uyarınca kendi amaçları doğrultusunda işleyebilir.

b. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kaynağı

SWAROVSKI, SCS Üyesinin kendisi veya SCS Üyeliğini hediye olarak satın alan ve SWAROVSKI'ye SCS Üyesinin KİŞİSEL VERİLERİNİ sağlayan kişi tarafından SCS başvuru formunda verilen kişisel zorunlu verileri (unvan, ad, iletişim bilgileri, doğum tarihi, önceden var olan SCS üyelik numarası, dil tercihi, sipariş bilgileri ve varsa hediye verenin adı, iletişim bilgileri ve SCS üyelik numarası dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) toplar ve saklar ("Form Verileri").

Swarovski bu tür KİŞİSEL VERİLERİ üyeliğin sipariş edildiği ve ödendiği satış noktalarından alır. Her yeni SCS Üyesine benzersiz bir üyelik numarası atar, üyelik başlangıç ve yenileme tarihlerini, SCS Üyesi tarafından seçilen hizmet ve posta seçeneklerini, sağlanan hizmetleri (gönderilen hediyeler dahil) ve duruma göre, SCS Üyesinin Swarovski Grubun çevrimiçi tekliflerini ve postalarını (örneğin, haber bülteni açma oranı, tıklama oranı, ziyaret edilen çevrimiçi web sayfaları, sosyal medya etkileşimleri), etkileşim değişkenlerini (tıklama oranları, etkileşim süresi veya sosyal medya etkileşimi gibi) kullanımına ilişkin diğer verileri izler. Swarovski ayrıca, SCS Üyelik ücretlerinin ödenmesi için gerektiğinde ödeme bilgilerini doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla işleyebilir. Ayrıca, Swarovski, her SCS Üyesinin satın alma geçmişini satın alınan ürünler (ürün adı, fiyat) ve satın alma yeri ve zamanı şeklinde kaydeder. Satın alma geçmişi, yalnızca SCS programını sunan mağazalardaki satın alımlar için ödeme sırasında SCS Üyelik numarasının bildirilmesi halinde kaydedilir. Swarovski, iki farklı SCS Üyeliğinin aynı kişiye ait olduğuna kanaat getirdiğinde veya geçerli bir talep alındığında Swarovski bunları birleştirebilir.

c. İşlemenin amacı

SWAROVSKI, müşteri sadakat programı üyelerinin kişisel verilerini yukarıdaki Bölüm I, paragraf 2'ye göre ve aşağıda belirtildiği şekilde, ilgili hüküm kapsamında sıralanan amaçlar ve özellikle aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplar ve işler:

SCS üyeliklerinin yönetimi,

SCS'nin işletilmesi, yani SWAROVSKI'nin ürün ve hizmetlerine ilişkin kişiselleştirilmiş teklifler ve iletişimler, avantajlar sunma ve özel koşullarla ödüllendirme, anketlere katılma, geri bildirim isteme ve sosyal medyada hareket etme.

Toplanan kişisel veriler, Swarovski tarafından Üyeliği idare etmek ve yönetmek (muhasebe ve ödeme amaçları da dahil), Üyeye Üyelik ile birlikte gelen avantajları ve diğer hizmetleri sağlamak (bunun yasal dayanağı Üyeliktir) ve SCS Üyesine ticari iletişimleri (Swarovski Grubunun haber bültenleri, ürün bilgileri, hizmetleri ve özel teklifleri gibi) e-posta, posta, mobil mesajlaşma veya Üye tarafından sağlanan iletişim bilgilerine dayalı bir telefon görüşmesi (Swarovski bunun SCS Üyesinin izni ile yapar) yoluyla sunmak için kullanılır. Tüm bu durumlarda, SWAROVSKI, Üyeye gönderilen bilgileri kişiselleştirebilir, böylece Üye, mümkün olduğu durumlarda, özellikle SWAROVSKI'nin Üye için ilginç bulduğu bilgileri alır. Bu amaçla SWAROVSKI, Form Verilerini (ve özellikle yaş, cinsiyet, ilgi alanları ve tercihlerle ilgili bilgileri) ve satın alma geçmişinden toplanabilen veya daha sonra SCS Üyesi tarafından SWAROVSKI'ye gönüllü olarak verilen diğer bilgileri analiz eder. Ayrıca, SWAROVSKI, kişisel verileri yasal yükümlülüklerine uymak için ve meşru bir menfaati olduğu durumlarda, SCS Üyelerinin daha iyi anlaşılması, tüketici ve pazar analizi, SCS Programındaki iyileştirmeler ve yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, istatistiksel ve araştırma amaçları için kullanabilir.

d. Kişisel Verilerin Açıklanması

Kişisel verilerin SCS ile bağlantılı olarak işlenmesi sırasında, SWAROVSKI verileri aşağıdaki kategorilerdeki alıcılara açıklayabilir:

 • Şirketin SWAROVSKI veya başka bir satış veya işbirliği ortağı tarafından yönetilip yönetilmediğine bakılmaksızın, iş, pazarlama ve promosyon ortakları (sosyal medya ortakları dahil) ve tüm katılımcı perakende mağazaları veya diğer yetkili uzman bayiler dahil olmak üzere İŞ ORTAKLARINA (bu mağazalar dünya çapında herhangi bir ülkede bulunabilir ve SWAROVSKI'den alınan verileri, SWAROVSKI adına üyelere kişiselleştirilmiş teklifler sunmak ve kendileri ile iletişim dahil olmak üzere yalnızca SCS'yi işletmek amacıyla kullanabilir),

 • SCS ile ilgili verilerin işlenmesinin (veri tabanının çalıştırılması) teknik açıdan (işleyiciler) dışarıdan hizmet alınarak yapıldığı bir SWAROVSKI şirketine.

Her alıcı, yeterli düzeyde veri korumasına sahip olmayan bir ülkede bulunabilir. Bu durumda, SWAROVSKI, yukarıdaki Bölüm I, paragraf 4' göre yeterli düzeyde koruma sağlayacaktır.

e. Veri Sahiplerinin Hakları

SCS Üyeleri ve üyelik hediyesi verenler, SWAROVSKI'den kayıtlı kişisel verileriyle ilgili bilgileri ve yürürlükteki veri koruma yasasında öngörülen diğer bilgileri isteme hakkına sahiptir. SCS Üyelerinin HAKLARI hakkında daha fazla bilgi yukarıdaki Bölüm I, paragraf 7'de verilmiştir.

f. Veri Saklama

Kişisel Veriler, Üyelik süresince tutulacak ve kullanılacaktır ve ardından, yukarıda belirtilen amaçlar veya yasal gereklilikler için gerekli olduğu sürece, ancak yasal nedenlerle gerekli olmadıkça beş yıldan fazla olmayan bir süre boyunca muhafaza edilecektir. Satın alma geçmişi genellikle beş yıl süreyle kaydedilir. Bu kuralın istisnası olarak, SCS özel ürünleri ile ilgili satın alma geçmişi, Üyenin Topluluk açısından yaşam boyu değerini tanımak için Üyeliğin tüm süresi boyunca saklanır. Bir SCS Üyesi, kendi SCS özel ürün geçmişinin 5 yıldan daha uzun süre saklanmasını istemezse, Müşteri ilişkileri ile iletişime geçip bu geçmişin silinmesini açıkça istediğini bildirerek silme talebinde bulunabilir. SCS ile ilgili daha fazla bilgiye www.swarovski.com.tr adresinden müşteri sadakat programı Genel Şartlar ve Koşullarından ulaşabilirsiniz.

2. SWAROVSKI CLUB

Verilerin SWAROVSKI tarafından Swarovski Club müşteri sadakat programı ile bağlantılı olarak işlenmesi aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır. Swarovski Club'ın şu anda Türkiye'de çevrimiçi olarak kullanılamadığını lütfen unutmayın.

a. Kişisel Verilerden Sorumlu (Veri Sorumlusu)

Swarovski Club üyeliği ile bağlantılı KİŞİSEL VERİLER, tek veri sorumlusu olarak Swarovski Kristal Ltd. tarafından işlenir. SWAROVSKI'nin diğer şirketleri ve iştirakleri de toplanan kişisel verileri yukarıdaki Bölüm I, paragraf 3 uyarınca kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir.

b. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kaynağı

SWAROVSKI, Swarovski Club kayıt formunda sağlanan kişisel zorunlu verileri (unvan, ad ve adres ve e-posta adresi dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve ayrıca Swarovski Club Üyeleri tarafından üye sayfasında gönüllü olarak sağlanan doğum tarihinin yanı sıra stiller/ilgi alanları (Mücevher ve Aksesuarlar, Ev ve Stil, Düğün, Figürler ve Koleksiyonlar ve/veya Saatler, Klasik tarz gibi) kişisel verileri toplar ve saklar ("Form Verileri").

Swarovski ayrıca Üyelerin satın alma geçmişi verilerini satın alınan ürünler (ürün tanımı, fiyat, indirim), satın alma yeri ve zamanı ve üyelik numarası şeklinde kaydeder. Satın alma geçmişi, Swarovski Club programına katılan mağazalardaki satın alımlar için ödeme sırasında SCS Üyelik numarasının bildirilmesi halinde kaydedilir. Çevrimiçi olarak mevcutsa, çevrimiçi mağazada Üyelerin satın alma geçmişi, bir satın alma işlemi sırasında üyelik numarası verilir veya Üye, Swarovski Club üyeliğiyle ilişkili bir çevrimiçi hesapta oturum açtığında bir satın alma işlemi gerçekleştirirse kaydedilir. Swarovski ayrıca Swarovski Club Üyesine gönderilen tüm kuponları ve duruma göre, Swarovski Club Üyesinin Swarovski Grubun çevrimiçi tekliflerinin ve postalarının (örneğin, haber bülteni açma oranı, tıklama oranı, ziyaret edilen çevrimiçi web sayfaları, sosyal medya etkileşimi) kullanımı hakkında daha fazla veri toplar ve kaydeder. Swarovski, iki farklı Swarovski Club Üyeliğinin aynı kişiye ait olduğuna kanaat getirdiğinde veya geçerli bir talep alındığında Swarovski bunları birleştirebilir.

Üyeler, üyeliklerinin başlangıcında, Swarovski Club programına katılan tüm mevcut katılımcı mağazaların genel bilgilerine bir bağlantı içeren bir e-posta alır. Katılan mağazalara ilişkin bu genel bakışı swarovski.com/club adresinde çevrimiçi olarak görüntüleyebilirsiniz.

c. İşlemenin Amacı

Swarovski Club ilgili olduğu sürece, SWAROVSKI, müşteri sadakat programı üyelerinin kişisel verilerini yukarıdaki Bölüm I, paragraf 3'e göre ve aşağıda belirtildiği şekilde, ilgili hüküm kapsamında sıralanan amaçlar ve özellikle aşağıdaki amaçlar doğrultusunda toplar ve işler:

 • Swarovski Club üyeliklerinin yönetimi,

 • Swarovski Club'ın işletilmesi, yani Swarovski'nin ürün ve hizmetlerine ilişkin kişiselleştirilmiş teklifler, öneriler ve iletişimler, avantajlar sunma ve özel koşullarla ödüllendirme (örneğin, kuponlar), üyelere özel etkinliklere ve promosyonlara davet, anketlere katılma, geri bildirim isteme ve sosyal medyada hareket etme.

Toplanan kişisel veriler Swarovski tarafından üyeliği idare etmek ve yönetmek (muhasebe amaçları da dahil), Üyeye Üyelikle birlikte gelen avantajları ve diğer hizmetleri (bunun yasal dayanağı Üyeliktir) sağlamak için kullanılır.

Katılımcı mağazalarda Swarovski Club, Üyelerin, üyelik numarasının ibrazı üzerine, mağaza çalışanının Üyenin satın alma geçmişi verilerini arayabileceği ve Üyeye kendisinin geçmiş satın alımları, seçtiği stil/ilgi alanları veya istek listesine dayalı ilave satış tavsiyeleri sağlayabileceği genişletilmiş bir müşteri tavsiye programından yararlanmasını sağlar.

Swarovski Club üyelik numarasının, e-posta adresinin veya Üyenin adı ve doğum tarihinin (veya başka bir benzersiz kimlik doğrulama bilgisinin) ibrazı üzerine, ilgili mağaza çalışanı, ilgili Üyenin kayıtlı satın alma geçmişi verilerine ve istek listesine erişebilir.

SWAROVSKI, KİŞİSEL VERİLERİ, seçili Üyeleri yeni ürünlerin tanıtımı veya indirim promosyonları gibi özel etkinliklere ve promosyonlara davet etmek için de kullanabilir. Ayrıca, SWAROVSKI, KİŞİSEL VERİLERİ Üyelere doğum günü tebrikleri göndermek için de kullanır.

SWAROVSKI ayrıca satın alma geçmişinde toplanan verileri Üyelere İndirim veya Sadakat Hediyesi kuponları şeklinde üyelik avantajları sağlamak için kullanır. SWAROVSKI, satın alma geçmişine kaydedilen verilere dayanarak, Üyeye ne tür bir kupon verildiğini değerlendirir.

Bir Üye SWAROVSKI'ye onay vermişse, SWAROVSKI Üyeye SWAROVSKI, ürün bilgileri, hizmetler ve özel teklifler hakkında daha fazla bilgiyi e-posta yoluyla veya SWAROVSKI tarafından seçilen başka bir yolla gönderebilir. Form Verilerine ve katılımcı mağazalar tarafından bildirilen satın alma geçmişine, etkileşim değişkenlerine (tıklama oranları, etkileşim süresi veya sosyal medya etkileşimi gibi), seçilen stil/ilgi alanları ile Swarovski Club Üyesi tarafından SWAROVSKI'ye gönüllü olarak açıklanan diğer bilgilere dayanarak, SWAROVSKI, Üyeye gönderilen bilgileri kişiselleştirebilir, böylece Üye, mümkün olduğunda, özellikle SWAROVSKI'nin Üye için ilgi çekici olduğunu düşündüğü bilgileri alır. Bu amaçla SWAROVSKI, Üyeliğin başlangıcında toplanan Form Verilerini analiz eder ve özellikle yaş, cinsiyet, ilgi alanları ve tercihler, etkileşim değişkenleri ve alınan kuponlar ile ilgili kaydedilen bilgileri ve satın alma geçmişinden toplanabilen veya daha sonra Üye tarafından SWAROVSKI'ye gönüllü olarak verilen diğer bilgileri dikkate alır.

d. Kişisel Verilerin Açıklanması

Kişisel verilerin Swarovski Club ile bağlantılı olarak işlenmesi sırasında SWAROVSKI, KİŞİSEL VERİLERİ aşağıdaki kategorilerdeki alıcılara açıklayabilir:

 • Şirketin SWAROVSKI veya başka bir satış veya işbirliği ortağı tarafından yönetilip yönetilmediğine bakılmaksızın, iş, pazarlama ve promosyon ortakları (sosyal medya ortakları dahil) ve tüm katılımcı perakende mağazaları veya diğer yetkili uzman bayiler dahil olmak üzere İŞ ORTAKLARINA (bu mağazalar dünya çapında herhangi bir ülkede bulunabilir ve SWAROVSKI'den alınan verileri, SWAROVSKI adına üyelere kişiselleştirilmiş teklifler sunmak ve kendileri ile iletişim dahil olmak üzere yalnızca Swarovski Club'ı (işleme) işletmek amacıyla kullanabilir),

 • SWAROVSKI Club ile ilgili verilerin işlenmesinin (veri tabanının çalıştırılması) teknik açıdan (işleyiciler) dışarıdan hizmet alınarak yapıldığı bir SWAROVSKI şirketine.

Her alıcı- SWAROVSKI'ye açık iznini verdikten sonra, yeterli düzeyde veri korumasına sahip olmayan bir ülkede bulunabilir. Bu durumda, SWAROVSKI, yukarıdaki Bölüm I, paragraf 4' göre yeterli düzeyde koruma sağlayacaktır.

e. Veri Sahiplerinin Hakları

Swarovski Club Üyeleri, SWAROVSKI'den kayıtlı kişisel verileriyle ilgili bilgileri ve yürürlükteki veri koruma yasasında öngörülen diğer bilgileri isteme hakkına sahiptir. Swarovski Club Üyelerinin HAKLARI hakkında daha fazla bilgi yukarıdaki Bölüm I, paragraf 7'de verilmiştir.

f. Veri Saklama

Kişisel Veriler, Üyelik süresince tutulacak ve kullanılacaktır ve ardından, yukarıda belirtilen amaçlar veya yasal gereklilikler için gerekli olduğu sürece, ancak yasal nedenlerle gerekli olmadıkça beş yıldan fazla olmayan bir süre boyunca muhafaza edilecektir. Satın alma geçmişi beş yıl süreyle kaydedilir.

Swarovski Club ile ilgili daha fazla bilgiye www.swarovski.com.tr adresinden müşteri sadakat programı Genel Şartlar ve Koşullarından ulaşabilirsiniz.

Telif hakkı © 2020 Swarovski. Tüm hakları saklıdır. SWAROVSKI ve SWAN logosu, Swarovski AG'nin tescilli ticari markalarıdır.

EK 1 – SWAROVSKI Kuruluşları

İsim

Adres

SWAROVSKI Argentina Sociedad Anónima, Comercial e Industrial

Av. Juan B. Justo 637, 4to Piso, CP 1425 Ciudad de Buenos Aires, Arjantin

SWAROVSKI Australia Pty Ltd

Unit 1, 4D Huntley Street, AU-2015 Alexandria, NSW

D. SWAROVSKI Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

D. SWAROVSKI KG

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

D. SWAROVSKI Tourism Services GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

Swareflex GmbH

Josef-Heiss-Strasse 1, AT-6134 Vomp

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum

SWAROVSKI Austria Vertriebsgesellschaft m.b.H. & Co. KG

Feldkreuzstrasse 3, AT-6063 Rum

SWAROVSKI Mobility GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

SWAROVSKI Multibrand Distribution GmbH

SWAROVSKIstrasse 30, AT-6112 Wattens

S.A. SWAROVSKI Belgium N.V.

Nieuwstraat 47, BE-1000 Brüksel

SWAROVSKI Cristais Ltda.

Alameda Itú, 852, 8th Floor, BR-01421-001 São Paulo

SWAROVSKI Crystal Components Ltda.

Alameda Itú, 852, 13th Floor, BR-01421-001 São Paulo

SWAROVSKI Canada Limited

80 Gough Road, Unit # 2, CA-L3R 6E8 Markham, ON

SWAROVSKI Chile Limitada

Marchant Pereira 150, Region Metropolitana, CL-Providencia, Santiago

Signity Hong Kong Ltd

1063 King's Road, 20th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong

SWAROVSKI (Guangzhou) Trading Co. Ltd

02-07 Room,17 Floor,Central Tower,No.5,Xiancun Road,Guangzhou,510623,Çin

SWAROVSKI (Macao) Ltd.

Avendia da Amizade, n 555, Edificio Landmark, CN-Macau

SWAROVSKI (Shanghai) Trading Co. Ltd.

168 XiZang Road (M), Room 1601, The Headquarters Building, Huang Pu District, CN-200001 Shanghai

SWAROVSKI Greater China Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong

SWAROVSKI Hong Kong Limited

1063 King's Road, 9th Floor, Quarry Bay, CN-Hong Kong

SWAROVSKI Taiwan Ltd

3F, No. 27, Chung Shan North Road, Sec. 1, TW-10441 Taipei

SWAROVSKI Bohemia spol. s r.o.

Štětkova 1638/18, CZ-14000 Prag

SWAROVSKI France S.A.S.

15 Boulevard de Poissonnière, FR-75002 Paris

SWAROVSKI (Deutschland) GmbH

Hüttenstrasse 27, DE-87600 Kaufbeuren

SWAROVSKI Hellas S.A.

114, Vouliagmenis av. & 5 Spetson str., Glyfada, GR-16674 Atina

SWAROVSKI Hungary Retail Limited Liability Company

Hermina ut. 17, HU-1146 Budapeste

PT Crystallized Elements

Cyber 2 Tower, 31st Floor Unit B, JL HR. Rasuna Said, Blok X5 No. 13 Ku - ID 12950 Jakarta

SWAROVSKI India Private Limited

1A-D, Vandhna , 11, Tolstoy Marg, IN-110 001 Yeni Delhi

SWAROVSKI Ireland Limited

70 Sir Rogerson's Quay, IE-Dublin

SWAROVSKI Internazionale d'Italia S.p.A.

Via G. Giulini 3, IT-20123 Milano

Signity Japan Ltd

Daisan Watanabe Building 6F, 2-1-33 Shiba, Minato-ku, Tokyo 105-0014

İsim

Adres

SWAROVSKI Japan Ltd.

Ichibancho Tokyu Building 12F, 21 Ichibancho Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082

SWAROVSKI Korea Ltd

10,11,12,13F Baekyoung Bldg. 456 Dosan-daero, Gangnam-gu, KR-135-949 Seul

SWAROVSKI Aktiengesellschaft

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen

SWAROVSKI International Distribution AG

Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen

SWAROVSKI Global Business Services Americas, SRL

Centro Corporativo Plaza Roble, Edificio Terrazas A, Oficina Regus, 5to piso, San José, Costa Rica

SWAROVSKI Global Business Services Asia SDN BHD

Unit 1.01, GBS@Mayang, Jalan Mahsuri, Bandar Bayan Baru, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang

SWAROVSKI Global Business Services Sp. z.o.o

Ul. Cypriana Kamila Norwida 5, “Yoko” Building, 80-820 Gdansk, Polonya

SWAROVSKI Malaysia Trading Sdn Bhd

Suite 19-03, 19th Floor, Menara Keck Seng, 203, Jalan Bukit Bintang, MY-55100 Kuala Lumpur

SWAROVSKI Crystal SA de CV

Av. Ejército Nacional Mexicano No. 579 Piso 11, Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, MX-11520 Mexico City

SWAROVSKI (Europe) Holding B.V.

Dam 6, NL-1012 NP Amsterdam

SWAROVSKI Handelsonderneming Benelux B.V.

Oosterdoksstraat 80,
NL-1011 DK Amsterdam

SWAROVSKI International (NZ) Limited

3/45 Queen Street, Auckland 1010 Yeni Ze

SWAROVSKI Poland Sp. z o.o.

Crown Tower, ul. Hrubieszowska 2, PL-01-209 Varşova

SWAROVSKI Ibérica, S.A - Sucursal EM Portugal, Lisbon

 

OOO SWAROVSKI Russia

Dolgorukovskaya street 7,

RU-127006 Moskova

SWAROVSKI Brand License AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI Immobilien AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI Subotica DOO

Batinska 94, 24000 Subotica
Sırbistan Cumhuriyeti

SWAROVSKI Management Pte Ltd

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapur

SWAROVSKI Singapore Trading Pte Ltd.

2 Alexandra Road, # 03-01 Delta House, SG-159919 Singapur

SWAROVSKI Ibérica, S.A

C/ Llacuna, 10-20, 1a planta,
ES-08005 Barcelona

SWAROVSKI Sweden AB

c/o Matrisen (Redovisning&Rådgivning), Box 22059, SE-10422 Stockholm

Daniel SWAROVSKI Corporation AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI (Schweiz) AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI Crystal Online AG

Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf

SWAROVSKI (Thailand) Limited

849 Vorawat Building, 16th Floor, Room 1601-1602, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, TH-10500 Bangkok

SWAROVSKI Kristal Ticaret Limited Sirketi

Nisbetiye Mah. Nisbetiye Cad. No:24 İç Kapı No:3 Beşiktaş / İstanbul

Chamilia Europe Limited

Unit 48 Hoults Yard, Walker Road, Newcastle Upon Tyne, NE6 1AB, Ingiltere

SWAROVSKI International Limited

21 Sackville Street, Londra, İngiltere,
W1S 3DN

SWAROVSKI Middle East FZE

Roundabout No. 6, P.O. Box 17128, AE-Jebel Ali Free Zone, Dubai

SWAROVSKI UK Limited

1st Floor, Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, GB-W4 5YE Londra

SWAROVSKI Digital Business USA Inc.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

SWAROVSKI Financial Services Corp.

1, Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

İsim

Adres

SWAROVSKI North America Limited

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

SWAROVSKI Retail Ventures Ltd.

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

Amazar Americas, Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

Chamilia, LLC

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

Signity Americas Ltd

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

SWAROVSKI Lighting, Ltd

61 Industrial Blvd., US-Plattsburgh,
NY 12901

Touchstone Crystal Inc

1 Kenney Drive, US-02920 Cranston, R.I.

Marigot Vietnam LLC

Lot 204, Amata IP, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

EK 2 – Ülkelerin Listesi

Ülkeler

Arjantin

Avustralya

Avusturya

Belçika

Brezilya

Kanada

Şili

Çin

Costa Rica

Çek Cumhuriyeti

Fransa

Almanya

Yunanistan

Macaristan

Hindistan

İrlanda

İtalya

Japonya

Kore

Lihteştayn

Malezya

Meksika

Hollanda

Yeni Zelanda

Polonya

Portekiz

Rusya Federasyonu

Sırbistan

Singapur

İspanya

İsveç

İsviçre

Tayland

Türkiye

Birleşik Arap Emirliği

İngiltere

Amerika Birleşik Devletleri

Vietnam